De Bäre-Willi – ein Bärendompteur

bare-willi-dompteur-salinenplatz

Als Kreiznach am Boddem gelee hatt, in de Inneschdadt kee Schdeen mehr uffem annere wa, domols no’m letschde Kriich, hot langsam im Schdädtche widder es Leewe fußgefasst. Di Kreiznacher Geschäftsleit honn in de Keller ihr Geschäfte widder uffgemacht un ganz langsam iss’es Kreiznacher Geschäftsleewe in di Gäng komm – awwer nit nor das!

Merr hadde de aach de Bäre-Willi – e’Zirkuskinschtler vumm Zirkus Fischer, der domols unne am neije Kreisel vorm Metzjer Lautenbach, sei Winterkwadiir gehatt hot. Das Haisje un de Gaade hadder kaaft un all sei Vihzeich un di Kinschtler, di paa di’jer noch hatt, honn dort lochiirt. De eerscht aach de Bäre-Willi, der mit Noname Schäfer geheeß hot. Der groß, schdark Mann, mit seim Pomadekopp (ze’rickgekämmde glatte Hoor) hot de eerscht beim Zirkus Fischer sei Ufftritte gehatt, bis der Zirkus machulle wa. Deno wa de Bäre-Willi selbschdännich. Er hatt das große Raubdiirgatter vumm Fischer kaaft un is im zerbombde Kreiznach uff „Turnee“ gang. Als besunner Atraktzjion hadder viir odder fünnef Braunbäre, di’jer schunn in gude Zeide aan sich gewehnt hatt. Dene Bäre hadder iwwer Johre Kunschtschdiggelcher beigebracht un mit dem Vihzeich iss’er jetz effentlich uffgetreet, also unner freijem Himmel!

Es wa de Aanfang vumm Enn vun seiner Karrijäre als berihmder Bäredompdeer.

Wenn’er in Kreiznach uffgetreet is, vorm Wassersimpche, wo heit di Deitsch Bank is odder uffem Salineplatz, wo merr heit gemiidlich Kaffee dringke kann, dort hodder sei Bäre di Kunschschdiggelcher mache geloss.

Viil Leit honn zugeguckt, denn sunnscht hot’s noch kee effentlich Ve’gniiche gebb. Doch mit de Zeit hadde di Kreiznacher alle Miffcher vun dem Bärevih gesihn un di „Zugugger“ sinn wenicher worr, em Bäre-Willi sei Innahme aach.

Jetz hadder umgesattelt un is Werrt worr – no dem Motto: Wer nix mehr werrd, werrd Werrt!

Er hot e’Werrtschaftche uffgemacht, deerscht noch mit seiner Fraa, di Bäre sinn geschlacht worr un di Kreiznacher „Gurmees un di Gumeesjer“ honn domols in de Planicherschtrooß, geejeiwwer vun de Planicher-Schul, kenne echde Bäretatze esse. Das hot heit nit’emol de Lafer ze biide!

Jo, bald iss’em di Fraa fort gelaaf, em Willi un er war dann nor noch de Schäfer-Willi! Bäre hadd’er jetz keen meer, dodefor awwer Werrtschafde wo merr drin „ve’kehre“ konnt. Ze dringke hot’s aach ebbes gebb, doch nit nor! Schlangedänzerinne hadder aach als beschäfdicht un de Bademeeschder hodder alle Omend augelobt. Der dorft dann mit so’me Freileinche de „Bär mache“, er dorft’se in’ere Bitt wäsche.

Viil Kreiznacher Männer honn’en gemacht, de Bademeeschde un manch eener werrd sich noch draan entsinne – wenn’er soweit noch ze’rick dengke kann. –

Eens darf merr nit ve’gesse: De Willi Schäfer war’e große un in junge Johre e’schdarker Mann. Un als de Curd Jürgens domols in Kreiznach Leit gesucht hot, for sei Film „Schinnerhannes“ ze drehje, hodden de Bäre-Willi „empfang“, mit samt seiner nei Fraa Simon Bicheron un is middem „Normannische Kleederschrank“ un dem Foddomodell dorch Kreiznach un de Landkreis kutschiirt.

Ja un vore paar Johrzehnde is de Bäre-Willi dann geschdorb.

Kreiznach hatt een Zirkus-Nummer weenicher, doch keener bleibt!

No comments yet

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: